Poliranje farova

SAŽETAK

*pranje fara

*šmirglanje različitim granulacijama šmirgle

*poliranje u više koraka

*pranje i odmašćivanje

*opciono-nanošenje keramičke zaštite

Ovom uslugom ćemo vratiti prozirnost vašim matiranim(požutelim) farovima, čime ćete imati jaču osvetljenost puta i sigurnost,nećete imati poteškoće prilikom tehničkih pregleda,i podmladićete celokupan izgled Vašeg vozila.

Nizom različitih granulacija šmirgle ćemo skinuti defekt, a potom nizom različitih pasti dovesti far u (u najvećem broju slučajeva) fabričko stanje, sa maksimumom propustljivosti svetlosnog snopa.

Imajte na umu da na defekte sa unutrašnje strane fara(zaprljanja, kondenzacija, prašina i slično), kao i na ekstremne ogrebotine spolja-ne možemo uticati.

Opciono. možete se odlučiti da nakon tretmana poliranja farova na iste nanesemo keramičku zaštitu, koja će štititi far od elemenata koji su u osnovi i uticali na pojavu matiranosti, i time dodatno odložiti povratak problema.

Procenjeno vreme potrebno za uslugu:  30-45 minuta(bez nanošenja keramičke zaštite).